Sunday, 05/07/2020 - 04:00|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phú An
Lượt xem: 29

Toán 9 - Bài 1: HÀM SỐ y = ax2 (a ≠ 0) + Bài 2: ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax2 (a ≠ 0)


Thông tin tài liệu

Toán 9 - Bài 1: HÀM SỐ y = ax2 (a ≠ 0) + Bài 2: ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax2 (a ≠ 0)